Pomoc prawna w przypadku szkody górniczej

Kancelaria adwokackie oferują profesjonalne oraz kompleksowe usługi w zakresie różnorakich dziedzin prawa, a zatem w głównej mierze prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, podatkowego, jest też prawa pracy czy przepisów związanych z uzyskiwaniem odszkodowań. Pamiętajmy, że adwokat służy nie tylko i wyłącznie poradą prawną, niemniej jednak też reprezentuje klienta, zarówno prywatnego, jak również firmy czy instytucje, przed urzędami, jest także sądami wszystkich instalacji oraz organami administracji publicznej. Klienci coraz częściej korzystają z pomocy prawnej, o ile chcą w szybki i bezpieczny sposób uzyskać odszkodowanie, przykładowo za szkody górnicze.

Komu należy się odszkodowanie za szkody górnicze?
Głównie powinniśmy posiadać świadomość, że jeżeli mieszkamy w sąsiedztwie kopalni górniczej, a więc przykładowo kopalni wydobywającej węgiel kamienny, to prawdopodobieństwo uszkodzeń budynków spowodowanych działalnością wydobywczą jest wysokie. Szkody górnicze to między innymi pojawiające się na murach pęknięcia, które w pewnych przypadkach przychodzą na dach budynku i sięgają komina. Za szkody górniczą uznawane jest również pochylenie budynku, co jest spowodowane w głównej mierze osuwaniem się terenu, co z kolei jest konsekwencją wydobywania na przykład węgla kamiennego. W wyniku pojawiających się szkód górniczych może dojść do istotnych konsekwencji, a mianowicie naruszenia konstrukcji budynku, co nie tylko zmniejsza wartość nieruchomości, ale też naraża na niebezpieczeństwo naruszenia stabilności konstrukcji. Co za tym idzie, szkody górnicze powinny być usuwane w możliwie najszybszym czasie, tak ażeby uniknąć pogłębiania się niekorzystnego stanu, a jednocześnie nie narażać użytkowników danego budynku na przykre konsekwencje. Trzeba także wspomnieć o tym, że odszkodowania za szkody górnicze powinny być w wysokości odpowiedniej do poziomu oraz zasięgu wyrządzonych szkód. Niestety bardzo często praktyką jest to, że kopalnie zaniżają wartość szkód poczynionych przez działalność kopalni na znajdujących się w pobliżu nieruchomościach. Warto więc korzystać z pomocy prawnej, tak ażeby prawnik uzyskał od kopalni właściwe zadośćuczynienie za szkody górnicze. Na początku sprawa odbywa się drogą polubowną.

Polecana strona: szkoda górnicza.