Wycena majątku

Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości muszą być dokonywane w oparciu o aktualną cenę rynkową domu albo mieszkania. Wartość obiektu określa się według jego standardu oraz innych cech powodujących zainteresowanie nabywców. Ma też znaczenie popyt na nieruchomości w danym okresie.

Co bierze się pod uwagę?
Poprzedzające sprzedaż określanie wartości nieruchomości służy wyznaczeniu ceny adekwatnej do jej standardu i stanu technicznego. Jest to podstawą do określenia wartości rynkowej w dniu wyceny. W dodatku bierze się pod uwagę takie czynniki jak: lokalizacja, możliwości dojazdowe, infrastruktura najbliższego otoczenia. Dla osiedlowych domów jednorodzinnych liczy się również wielkość działki, zagospodarowanie terenu a także sposób zabezpieczenia posesji. Atrakcyjność sprzedażowa mieszkania w kamienicy albo bloku zależy od kondygnacji, wyposażenia części wspólnych (winda, suszarnia, wózkownia) i ogólnego stanu budynku. Wycenę nieruchomości organizuje rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia do sporządzania pisemnej opinii mającej moc prawną w obrocie mieszkaniami i domami.
Co a przy tym wpływa na cenę rynkową?
Sporządzony przez rzeczoznawcę operat szacunkowy zawiera wszystkie informacje dotyczące właściwości obiektu. Rzeczoznawca majątkowy musi też uwzględnić aktualną sytuację na rynku nieruchomości. W niektórych okresach zwiększa się popyt na mieszkania małe albo z obrotu wtórnego. Można za nie wyznaczyć cenę stosunkowo wyższą. W innym czasie wzrasta zainteresowanie zakupem mieszkań jako inwestycje pod wynajem albo lokatę kapitału. Wówczas wysokie ceny osiągają mieszkania o wysokim standardzie i gotowe do zasiedlenia. Dla nabywcy istotne jest też określenie stanu prawnego nieruchomości pod kątem własności albo obciążenia kredytem hipotecznym. Operat szacunkowy jest urzędowym dokumentem wykorzystywanym także przy podziale majątku, szacowaniu masy spadkowej, wycenie darowizny. Ponieważ sporządzany jest w oparciu o analizę obowiązującego rynku nieruchomości, jego ważność obejmuje 12 miesięcy od daty sporządzenia.

Warto sprawdzić: rzeczoznawca majątków wejherowo