Kursy online dla nauczycieli-metodyk

W niektórych zawodach niezbędne jest, by dokształcać się niemal cały czas. Podnoszenie własnych umiejętności wpisane jest między innymi w zawód nauczyciela. Wiele firm szkoleniowych, wychodząc vis a vis kłopotom oświaty przeprowadza szkolenia dla nauczycieli online, które przeprowadzają doświadczeni metodycy.

Niektórzy z nich związani są z jakimś wydawnictwem podręczników szkolnych i przeprowadzają szkolenia nauczycieli dotyczące tego, jak pracować z danym podręcznikiem, by zajęcia były interesujące dla ucznia. Nauczyciele, którzy uczestniczą w dodatkowych szkoleniach i poznają nowe metody pracy z uczniami zauważają, że łatwiej przykuć uwagę ucznia na 45 minut wówczas, gdy używa się nowe sposoby nauczania. Im bardziej pomysłowy jest nauczyciel, tym chętniej uczniowie uczestniczą w zajęciach. Dzięki temu są również na nich bardziej aktywni i więcej zapamiętują. Wielu rodziców zgłasza problem, że lekcje przeprowadzane w szkołach ich dzieci to wyłącznie monolog nauczyciela, w trakcie którego uczniowie wyłączają się po kilku minutach. Całkiem dobrze, gdy uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji i ćwiczy w ten sposób komunikację a także wypowiadanie się na forum publicznym. Właśnie dlatego dyrektorzy szkół powinny wykupywać kursy dla nauczycieli on-line i pomagać im zdobywać edukację potrzebną do tego, ażeby lekcje były zaaranżowane w niezwykle ciekawy sposób. Nie każdy temat zajęć nadaje się do tego, aby lekcja miała formę zabawy dla ucznia, ale wiele zajęć, zwłaszcza w młodszych klasach można prowadzić w taki sposób, ażeby zachęcać uczniów do brania w nich udziału. Warto pozwolić uczniom na swobodną wypowiedź w czasie lekcji, bo dzięki temu w późniejszym czasie będą bardziej odważne i otwarte na nowe środowiska, czy zmiany, które je czekają. Jeśli nauczyciel będzie widzieć efekty u uczniów wtedy, gdy zmieni swoje podejście do sposobu przekazywania wiedzy, chętniej będzie uczestniczyć w kolejnych kursach. Nowoczesna szkoła stawia w centrum ucznia i jego potrzeby. Zwłaszcza w młodszych klasach jest to potrzebne, by dzieci nie zniechęciły się do nauki w szkole.

Sprawdź również informacje na stronie: szkolenia nauczycieli.