O co pytać podczas rekrutacji

Rekrutacja pracowników warszawa nie musi być żmudnym procesem. Duże firmy nie zajmują się tym własnymi siłami i na prawdę bardzo często zlecają wynajdowanie pracowników firmom zewnętrznym. Te mają własne bazy pracowników, w których zarejestrowane są osoby poszukujące pracy.

Wystarczy, że w tej bazie wyszukają osoby o odpowiednich kwalifikacjach i przeprowadzą z nimi rozmowę. Każda firma hr warszawa współpracuje działami rekrutacji w przedsiębiorstwach, do których rekrutuje pracowników. Dzięki temu wie, jakie są oczekiwania wobec nowozatrudnianych ludzi. Może również dopasować oferty do pracowników i proponować dokładnie sprecyzowane stanowiska tylko tym osobom, które rzeczywiście będą nimi zainteresowane. To znacznie usprawnia i skraca cały proces rekrutacji. Zwykle rekrutacja to proces wieloetapowy. Po pierwsze powinno się zgromadzić dane potencjalnych pracowników, którzy są zainteresowani ofertą. Drugi odcinek to selekcja. Powinno się wykluczyć wszystkich tych, których kompetencje są zbyt niskie a doświadczenie zawodowe także nie jest kompatybilne z oczekiwaniami pracodawcy. Trzecim etapem każdego procesu rekrutacji są rozmowy z kandydatami. W wielu firmach praktykuje się najpierw przeprowadzanie rozmów przez telefon. To umożliwia na tyle poznać kandydata, by stwierdzić, czy jest opłacalne go zapraszać na spotkanie. Dla kandydatów to pierwsza szansa na to, by zadać pytania o warunki finansowe i inne korzyści, które płyną z zatrudnienia w danej firmie. W pewnych przypadkach żadna ze stron po takiej rozmowie nie woli kontynuować rozmów. Dzięki temu, że udało się zorganizować spotkanie telefonicznie i kandydat i rekruter zaoszczędzili wiele czasu. Dopiero w ostatnim etapie rekrutacji z pracownikiem rozmawia osoba z firmy. W pewnych sytuacjach jest to bezpośredni przełożony kandydata lub ktoś kto w firmie odpowiada za rekrutację i szkolenia. Mówi się, że pierwsze wrażenie, które kandydat zrobi podczas rozmów jest bardzo ważne. Choćby niemniej ważne jest również to, czy dobre wrażenie uda się wywrzeć pracodawcy. Dziś. w dobie rynku pracownika, to pracodawca musi w pewnych sytuacjach bardziej się starać.

Więcej informacji na stronie: firma hr warszawa.