Magazyn chemikaliów

Substancje niebezpieczne muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, bo zupełnie inaczej mogą stracić swoje właściwości lub dosłownie stać się zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, oraz zagrożeniem dla środowiska naturalnego. W Polsce funkcjonują specjalne magazyny do przechowywania substancji niebezpiecznych. Magazyn chemiczny jest miejscem, w którym można bezpiecznie przechowywać takie materiały bez obawy o to, że dostaną się do środowiska i je skażą lub także doprowadzą do zatrucia.

Magazyn chemikaliów jest magazynem działających w bardzo restrykcyjnych w warunkach. Stosuje się w nim rozmaite pojemniki szczelne na tyle, aby żadna substancja nie mogła się z nich wydostać. Magazyn gazów przechowuje gazy w specjalnych butlach, a te butle są zaplombowane, aby nie doszło do wycieku gazu, który ma wszak bardzo złe działanie na otoczenie. Przechowywanie gazów to ogromne wyzwanie, tak samo, jak przechowywanie innych substancji w stanie płynnym. W takim magazynie mogą pracować wyłącznie i jedynie osoby, które posiadają specjalne przeszkolenie w tej materii. Tacy profesjonaliści uczęszczają na szkolenia związane z obchodzeniem się z materiałami niebezpiecznymi i uzyskują potwierdzenia swoich kwalifikacji. Magazyn materiałów niebezpiecznych nie może zatrudniać przypadkowych osób. Zatrudnione mogą być tam tylko te osoby, które spełniają wymagania stawiane prawem, to jest poznały teoretycznie wszystkie zagadnienia powiązane z obchodzeniem się z takimi materiałami, a także zapoznały się z nimi praktycznie. Materiały niebezpieczne mogą doprowadzić do skażenia, zatem ich prawidłowe wykorzystywanie to wymóg stawiany prawem. W takich magazynach systematycznie prowadzi się kontrole i audyty przeprowadzają profesjonaliści z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy. Badają oni wszystkie aspekty związane z działalnością poszczególnych magazynów, a następnie wydają opinię lub ewentualne wskazówki dotyczące wprowadzenia potrzebnych przekształceń, które pomogą zadbać o bezpieczeństwo i uchronić ludzi przed skutkami kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.

Zobacz także: magazynowanie materiałów niebezpiecznych.