Jakie warunki trzeba spełnić przy faktoringu

Faktoring dla firm to wygodne rozwiązanie, które daje możliwość zarządzanie płatnościami przy pomocy zewnętrznego podmiotu, którym jest faktor. Polega na tym, że należność za fakturę cedowana jest na faktora i on opłaca ją w tej samej chwili. Dzięki temu można wystawiać faktury z długim terminem płatności a należność za nie w całości lub częściowo otrzymać od faktora w tej samej chwili.

Umożliwia to zachować płynność finansową i elastyczność względem kontrahentów, którzy mają na prawdę dużo czasu na zapłatę faktury. Faktoring jest też wyjściem bezpiecznym. Firma faktoringowa testuje kontrahentów pod względem płynności finansowej. Dzięki temu można mieć pewność, że należność na pewno zostanie opłacona. Poza tym do obowiązków faktora trzeba ściągnięcie należności, w tym wysyłanie ponagleń oraz wezwań do zapłaty. Tym samym przejmuje część obowiązków związanych z obsługą należności. Jeżeli już firma decyduje się na faktoring z regresem ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie. Jeśli nie spłaci on należności, będzie musiała ją pokryć na rzecz faktora. Przy faktoringu bez regresu, ryzyko niewypłacalności faktor bierze na siebie. Przy tym wyróżnić można faktoring jawny, w którym odbiorcy faktur informowani są o cesji należności a także faktoring cichy, gdy cesji należności nie ma. W tej sytuacji faktor nie ma sposobów sprawdzić, czy płatnik jest rzetelny, więc znacznie więcej ryzykuje, podejmując się faktoringu. Z faktoringiem związanych jest kilka kosztów, które ponosi faktorant, czyli ten, kto zgłasza się do firmy faktoringowej. Najczęściej jest to koszt ubezpieczenia i prowizja od kwoty, która jest przedmiotem umowy. Zwykle prowizja wynosi kilka procent za każde 30 dni świadczenia usługi. Niektóre firmy zamiast faktoringu wybierają kredyt obrotowy, ale znacznie trudniej go pozyskać. Z faktoringu mogą skorzystać firmy, które dopiero co powstały i nie mają żadnej historii kredytowej. Faktoring nie jest także przez banki definiowany jako uwarunkowanie, zatem nie obniża zdolności kredytowej. Pod względem kosztów faktoring też bywa korzystniejszy.

Polecam: faktoring cichy.