Jak zdobyć uprawnienia w budownictwie? Informacje

Zdobycie uprawnień budowlanych to głównie rozszerzenie naszych kompetencji o sposobność wykonywania samodzielnych prac technicznych w budownictwie, które mogą dotyczyć zarówno projektowania architektonicznego jak także kierowania robotami i pracami budowlanymi. Pamiętajmy więc o tym, że pracownicy związani z branżą budowlaną mogą korzystać z sposobności jaką jest zapisanie się na egzamin na uprawnienia budowlane. Należy mieć jednakże świadomość, że nie każdy pracownik branży budowlanej może takie dodatkowe uprawnienia uzyskać.

Jeżeli już pragniemy sprawdzić czy kwalifikujemy się do przystąpienia do egzaminu to musimy zaznajomić się z przepisami prawa budowlanego, które mówią o konieczności posiadania przez kandydata odpowiedniego wykształcenia kierunkowego albo pokrewnego oraz należycie długiej praktyki w budownictwie np w biurze projektowym czy także na budowie. Wyłącznie osoby spełniające te kryteria mogą złożyć egzamin, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną izby Inżynierów Budownictwa.
Co warto wiedzieć na temat uprawnień w budownictwie?
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że takie uprawnienia są inwestowaniem w swój rozwój, a zatem stwarzają ogromną szansę na to, aby zdobyć na przykład awans w pracy czy lepszą pensję. Warto być świadomym jednak o tym, że uprawnienia budowlane mogą być nadawane tylko osobom, które spełniają warunki dotyczące zarówno zdania egzaminu jak także warunki przystąpienia do tego egzaminu, które powiązane są z wykształceniem oraz praktyką. O ile pragniemy posiadać pewność, że uda nam się zdać egzamin, to zdecydowanie warto korzystać z usług firm szkoleniowych, które przygotowują aplikacje mobilne zawierające wiarygodną bazę pytań pojawiającą się na kolejnych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez Komisję kwalifikacyjną izby Inżynierów. Powinniśmy mieć również świadomość, że przed przystąpieniem do tego egzaminu powinniśmy wybrać bardzo dobry rodzaj oraz specjalność. Warto tutaj zaznaczyć, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, czyli wspomniane powyżej do projektowania a także kierowania pracami budowlanymi. Natomiast w ich obrębie odznacza się jeszcze specjalności. Jest to specjalność inżynieryjna architektoniczna instalacyjna a także konstrukcyjno-budowlana.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.