Hydrobariery: innowacyjne rozwiązania dla budownictwa

Hydroizolacje są bardzo ważnym elementem każdej budowli. Chronią przed wilgocią i wodą, a także zapobiegają pojawianiu się pleśni i grzybów. W gronie hydroizolacji wyróżniamy przede wszystkim hydroizolacje przeciwwodne a także powłokowe.
Hydroizolacje przeciwwodne to materiały o podwyższonej odporności na działanie wody. Są one wykorzystywane do izolacji poziomej, czyli tam, gdzie woda może zalegać. Hydroizolacje przeciwwodne to przykładowo membrany z PVC, EPDM czy asfaltowe.

Hydroizolacje powłokowe to rozwiązania, które tworzą na powierzchni izolowanego detalu powłokę ochronną. Hydroizolacje powłokowe są skuteczne głównie w przypadku izolacji pionowej, czyli tam, gdzie woda jest narażona na wpływ siły grawitacji. Do hydroizolacji powłokowych zalicza się na przykład farby, lakierobejce czy specjalne emulsje.

Uszczelnienia budowli to kolejny ważny szczegół zabezpieczający przed wilgocią. Uszczelnienia są stosowane tam, gdzie hydroizolacje są nieskuteczne, a woda może dostawać się do budynku przez mikroskopijne szczeliny. Uszczelnienia to przykładowo silikony, masy bitumiczne, kleje epoksydowe czy pianki poliuretanowe.

Wszystkie wymienione wyżej rozwiązania mają za zadanie zabezpieczyć budowle przed niekorzystnym wpływem wody. Prawie każde z nich ma własne wady i zalety i należy dobrać je odpowiednio do konkretnego użycia. Wszystkie te rozwiązania są dostępne na rynku budowlanym i coraz częściej są stosowane już na etapie tworzenia. Warto dodać, że dobrej jakości hydroizolacje i uszczelnienia to gwarancja bezpieczeństwa i trwałości budowli.
Polecana strona: hydroizolacje przeciwwodne.